stau pe net internet

Situl de importanță comunitară Natura 2000 ROSCI0228 Șindrilița din Vrancea

27 Oct 2017

A fost lansat proiectul ”Elaborarea planului de management pentru situl de importanță comunitară Natura 2000 ROSCI0228 Șindrilița” cod SMIS 2014+ 102329

Ocolul Silvic Năruja, în calitate de Beneficiar al proiectului și custode al ariei protejate, a susținut o conferință la Năruja prin care a fost anunțată începerea proiectului ”Elaborarea planului de management pentru situl de importanță comunitară Natura 2000 ROSCI0228 Șindrilița”. Este un proiect cu o valoare totală eligibilă de 3.683.099,38 lei finanțat din Fondul European de Dezvoltare prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 4, Obiectivul Specific 4.1. ce va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni.

sindrilita

Obiectivul general al proiectului este protejarea şi conservarea biodiversităţii în aria naturală protejată ROSCI0228 Șindriliţa, prin elaborarea şi implementarea unui cadru de management eficient al sitului.

Situl Natura 2000 ROSCI0228 Șindrilița are o suprafață de 840 ha. Este situat în vecinătatea limitei din sud-vest a judeţului Vrancea, în sectorul sudic al Munţilor Vrancei, întreaga suprafaţă aflându-se pe teritoriul administrativ al comunelor Nereju şi Nistoreşti.

Speciile protejate conform Fișei Standard sunt:
– Canis lupus – lup,
– Ursus arctos – urs brun,
– Lynx lynx – râs,
– Lissotriton (Triturus) montandoni – triton carpatic,
– Triturus cristatus – triton cu creastă,
– Cottus gobio – zglăvoc.

Habitatele vizate de proiect sunt:
– 6520 – Fânețe montane,
– 9110 – Păduri de fag de tipul Luzulo-Fagetum,
– 9410 – Păduri acidofile de molid Picea abies din etajul montan.

Rezultatele urmărite prin proiect sunt:
– un plan de management realizat și aprobat,
– 5 evenimente de informare și consultare publică,
– 1 pagina web,
– 10 prezentări în școli,
– 10 excursii tematice cu elevi,
– 2 prezentări cu cadre didactice,
– 10 info-puncte și
– 2 filme scurte de prezentare a sitului.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteți găsi pe site-ul sindrilita.ocolulsilvicnaruja.ro.

blogosfera
15 Noi 2017

Ce așteptări sunt din partea unui blogger? In ultimele luni, când o activitate offline m-a ținut cam departe de net,   …

8 Noi 2017

De ce să desființăm recreațiile dacă 84% dintre copii participanți la un chestionar au afirmat că au fost martorii unei   …

2 Noi 2017

Aproape orice industrie este transformată astăzi de Inteligența Artificială (AI). De la comerțul cu amănuntul și de divertisment până la   …

2 Noi 2017

A fost lansat proiectul ”Elaborarea planului de management pentru situl de importanță comunitară Natura 2000 ROSCI0018 Căldările Zăbalei împreună cu   …

2 Noi 2017

Un link rupt este un link către o adresă url inexistentă. Stim cu toții că este recomandat să adăugăm link-uri   …

Modern Dad’s Challenges
28 Oct 2017

Modern Dad’s Challenges ne invită la o discuție despre echilibrul copil – tehnologie. Echilibrul copil – tehnologie coincide cu echilibrul   …

27 Oct 2017

A fost lansat proiectul ”Elaborarea planului de management pentru situl de importanță comunitară Natura 2000 ROSCI0228 Șindrilița” cod SMIS 2014+   …

digital parenting
26 Oct 2017

Recomand ca lecțiile de educație pentru sănătatea sexuală să conțină un capitol despre biologie, unul despre marketing și unul despre   …